GDPR (ochrana osobních údajů)

Vzhledem k tomu, že se dostávám do styku s osobními údaji klientů, v drtivé většině fyzických osob, jsem nucen se také podřídit novému evropskému nařízení, GDPR, která začíná platit 25.5.2018. Protože se snažím podnikání vést transparentně, připravil jsem toto shrnutí o tom, jak to v mém podnikání s osobními údaji klientů je.

Nařízení stanovuje, že ten, kdo pracuje s osobními údaji v podnikatelské činnosti, musí mít pro získání takových údajů důvod (nařízení stanovuje několik možných důvodů) nebo získat od klientů souhlas s tím, že tento souhlas může klient kdykoliv odvolat. V mé podnikatelské činnosti týkající se doučování pracuji s následujícími osobními údaji:

Údaj o jménu, příjmení a adrese uchovávám z legislativních důvodů a smluvních důvodů. Legislativní důvod = účetnictví a daně. Jsem povinen vést účetnictví, resp. v mém případě daňovou evidenci a finančnímu úřadu kdykoliv prokázat, jaké příjmy a jaké výdaje mám v souvislosti s podnikáním. Zároveň tento údaj je evidován na základě nepsané smlouvy mezi mnou a klientem, abych mu mohl danou službu poskytnout. Musím vědět, za kým jezdím a kam. V leckterých případech neeviduji adresu úplnou, ale např. jen město či ulici.

Telefon a / nebo email eviduji na základě smluvního důvodu, abych mohl klientovi službu poskytnout a mohli jsme se domlouvat na termínech doučování či emailem si zasílat předem domluvené materiály.

Žádný jiný nadbytečný osobní údaj o klientech neeviduji. Zároveň osobní údaje o klientech nikomu nepředávám, jsou v zaheslovaném přehledu a k přehledu mám přístup jen já. A jen já vím, kde přehled je.

I když tedy veškeré údaje o klientech uchovávám na základě důvodů, které nařízení umožňuje, zavádím následující postup:

Text informačního shrnutí, které budu dávat na druhé hodině, zde nejbližší době vyvěsím. Klienti tak budou mít možnost se s ním seznámit již předem.

Pokud máte návrhy na úpravu mého postupu, které podle Vás mohou vést k jednodušším postupům vyhovujícím novému evropskému nařízení, můžete mne kontaktovat a můžete se o tom pobavit.

Copyright © 2009 Doučování Bc. Jiří Švec All Rights Reserved.