Seznam prezentací s ukázkami

ČísloNázev prezentaceStručný obsahPočet snímkůCena
Prezentace k účetnictví
01RozvahaAktiva a pasiva, otevření účtů na počátku období13volně ke stažení
02Peněžní prostředkyÚčtování na pokladně, bankovní účet, ceniny (nákup, spotřeba) včetně stravenek28100 Kčukázka
03MateriálPořízení materiálu, spotřeba materiálu, vysvětlení pojmů cena pořízení / ostatní pořizovací náklady / pořizovací cena15volně ke stažení
04Materiál - pokračováníProdej, opravné položky, nevyfakturované dodávky1780 Kčukázka
05Zásoby vlastní výrobyPříjem na sklad, prodej, spotřeba do výroby, opravné položky1780 Kčukázka
06ZbožíNákup, prodej, opravné položky, nevyfakturované dodávky24100 Kčukázka
07Dlouhodobý majetekDělení, pořízení, účtování odpisů1580 Kčukázka
08OdpisyDruhy odpisů, výpočty daňových odpisů (rovnoměrné, zrychlené)26100 Kčukázka
09Dlouhodobý majetek_rozšířeníPořízení majetku jinak než nákupem, vyřazení majetku, opravné položky23100 Kčukázka
10Mzdy, zaměstnanciPohledávky za zaměstnanci, závazky za zaměstnanci, výpočet mezd ke stavu k 1.8.2008, aktualizace 2.3.200926100 Kčukázka
11SměnkyÚčtování o směnkách k úhradě a k inkasu, eskont směnek36120 Kčukázka
12Daně a dotaceÚčtování o daních - předpisy a úhrady (nikoliv jejich výpočet!), aktualizace 2.3.200925100 Kčukázka
13ZálohyPlatby faktur poskytnuté a přijaté předem, plátci i neplátci DPH31120 Kčukázka
14Vztahy společností vůči vlastníkůmPohledávky za vlastníky, závazky k vlastníkům20100 Kčukázka
15InventarizaceManka, škody, přebytky33120 Kčukázka
16Finanční majetekCenné papíry (akcie, dluhopisy) jako majetek dlouhodobý i krátkodobý39120 Kčukázka
17Technické zhodnoceníRozeznání technického zhodnocení, účtování a odepisování28100 Kčukázka
18Časové rozlišeníNáklady (i komplexní), výnosy, příjmy a výdaje příštího období1980 Kčukázka
19Nedobytné pohledávkyOpravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek23100 Kčukázka
20Vlastní kapitálTeorie společností, složky vlastního kapitálu, změny základního kapitálu30120 Kčukázka
21Teorie účetnictvíÚčetní jednotky, účetní knihy, účetní období, účetní záznamy apod.2180 Kčukázka
22Vyskladňování zásobZpůsoby výpočtu úbytku zásob (FIFO, aritmetické průměry)2080 Kčukázka
23Účtování zásob způsobem BVýklad, v příkladech porovnání způsobu A a B28100 Kčukázka
24Cizí měny v účetnictvíKurzové rozdíly26100 Kčukázka
25ReklamaceReklamace dodávek zásob, řešení reklamací, účtování2280 Kčukázka
26DPH účtováníúčtování faktur, účtování nákupů z EU a dovozu29100 Kčukázka
27Dlouhodobé závazky a pohledávkyÚčtové skupiny 46 - 47: emitování dluhopisů, bankovní úvěry23100 Kčukázka
28Výsledek hospodařeníRozdělení výsledku hospodaření1980 Kčukázka
29RezervyÚčtování, rezervy podle zákona o rezerváchv přípravěstanoveno později
30LeasingÚčtování o leasinguv přípravěstanoveno později
31KalkulaceMetody výpočtu vnitropodnikových nákladův přípravěstanoveno později
32Účetní uzávěrka a závěrkaKonec účetního obdobív přípravěstanoveno později
97DPPO_návod na vyplnění přiznáníNázorný výklad k základnímu vyplnění přiznání - vhodný pro studenty, kteří tento problém řeší ve škole1180 Kčukázka
98Daň z přidané hodnotyZákladní výklad o fungování této daně včetně EU a třetích zemí39120 Kčukázka
99DPPO_Výpočet daně ze ziskuVýpočet daně z příjmů právnických osob za podmínek roku 2008, daňově neuznatelné náklady, účtování vypočtené daně39120 Kčukázka
101Komplet DMKomplet prezentací k DM: číslo 7, 8, 9, 15, 16, 17 - DHM, DNM, DFM, inventarizace, odpisy400 Kčsleva 35 %!!
102Komplet zásobyKomplet prezentací k zásobám: číslo 3, 4, 5, 6, 15, 22, 23, 25 - jednotlivé složky zásob, inventarizace, reklamace, vyskladnění420 Kčsleva 34 %!!
103Komplet účtová třída 3Komplet prezentací k pohledávkám a závazkům: číslo 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 26 - včetně cizích měn a DPH600 Kčsleva 34 %!!
116Komplet 1-16Komplet prezentací číslo 01 - 16600 Kčsleva 58 %!!
Copyright © 2009 Doučování Bc. Jiří Švec All Rights Reserved.