Informace o službě poskytování výukových prezentací

Další službou je prezentace vybraného účetního problému. Obsahují názorné vysvětlení příslušných účetních operací, výklad je doprovázen u účetních prezentací bohatou animací, která by měla napomoci pochopení účetních případů dané tematické oblasti.

Některé prezentace jsou ukázkové, lze je volně stáhnout. Ostatní prezentace jsou zpoplatněné v rozmezí 80 - 120 Kč. Ceny za prezentace jsou uvedeny v seznamu prezentací zde.

Možná Vám cena za jednu prezentaci přijde vysoká, ale pokud si porovnáte cenu prezentace a cenu za hodinu osobního doučování, při které bych Vám téma vysvětlil osobně, jde o výrazně nižší cenu (26 - 40 % ceny hodiny osobního doučování).

Pokud si klient objedná najednou více prezentací, volné dny se mu tím násobí. Tzn., že když si klient objedná najednou např. 3 prezentace, dostane k nim 6 dní doučování přes internet zdarma. Maximum prezentací, které lze nakupovat najednou, je 5 (kompletace prezentací se počítá jako 1). Jméno klienta uvedené na této stránce bude zkráceno z důvodu ochrany osobních údajů!

Cena za prezentace se hradí dopředu na základě objednávky přijaté e-mailem, po ICQ nebo Skype. Objednávka musí obsahovat min.:

Po objednání bude zaslána faktura k proplacení. Prezentace ve formě zabaleného a zaheslovaného souboru bude vyvěšena na těchto stránkách po přijetí úhrady nebo potvrzení, že došlo k zaplacení, a klient bude o této skutečnosti informován na e-mail, společně s heslem, kterým prezentaci otevře. Lze si individuálně zažádat o zaslání prezentace na e-mail (kromě jejího vyvěšení na stránkách).

Doposud zpracované prezentace s ukázkami

Prezentace jsou tvořeny s následujícími předpoklady:

Prezentace jsou odzkoušeny, aby fungovaly tak, jak je zamýšleno. Přesto, může to být počítač od počítače jiné. Pokud se domníváte, že prezentace Vám nefunguje(-í) tak, jak by měla(-y), kontaktujte mne a vyřešíme to.

Prezentace jsou připravovány postupně. Rádi byste téma, které prozatím není zpracováno?

Není problém. Stačí mne kontaktovat a požádat o zpracování Vámi zadaného tématu mimo pořadí. Dle obtížnosti bych pak stanovil dobu vypracování a cenu této prezentace a tato prezentace bude následně připravena k nákupu i ostatními klienty. Min. doba zpracování 2 dny, max. 5 dní.

Plány do budoucna:

Informace o ochraně osobních údajů po 25.5.2018 naleznete v sekci GDPR.

Copyright © 2009 Doučování Bc. Jiří Švec All Rights Reserved.